Kvalsterallergi

Kvalster är en grupp av spindeldjur som trivs bäst i bland annat sängmiljön, där det är mörkt, varmt och fuktigt. Vid kvalsterallergi är man överkänslig mot kvalstrens avföring som ger ifrån sig allergiframkallande proteiner. Symptom för kvalsterallergi är liknande pollenallergi, med rinnsnuva, nysningar och nästäppa, astma och ögonbesvär. Kvalsterallergi har blivit allt vanligare under de senaste åren då dålig ventilation och förbättrad isolering lett till hög luftfuktighet som är optimalt för kvalsterdjuren. Genom att vädra, hålla låg temperatur och tvätta sängkläder regelbundet kan man påverka kvalsternivån i hemmet. 

Kvalster är små spindeldjur som behöver fukt, värme och mörker för att trivas. Vanligtvis lever kvalster i textilier, där sängen utgör en optimal livsmiljö. Från sin matsmältning utsöndrar kvalster ett enzym som orsakar allergiska symptom hos individer som är allergiska mot kvalster. Symptom vid kvalsterallergi liknar dem som uppkommer vid pollenallergi, men ofta har man mindre ögonsymptom.

Nästan 50% av alla barn i södra Sverige som har allergibesvär är allergiska mot kvalster.

Det blir allt vanligare med kvalsterallergi idag. Mycket beror på att kvalsterdjuren har fått en lättare miljö att överleva i. Bostäder idag har god isolering och oftast dåligt ventilation. Husdammskvalster, som är den vanligaste formen, trivs bäst vid hög luftfuktighet. Oftast förekommer kvalster i hushåll i södra och västra delar av Sverige. Det kalla och torra klimatet i norra och Mellansverige har tidigare varit anledningar till att kvalster hållit sig borta från dessa områden. Sämre ventilerbara hushåll som uppstått under de senare åren har gjort att även kvalster ökat i dessa områden. Dock är kvalsterallergi fortfarande ovanligt i vissa norra delar av Sverige.

Individer kommer i kontakt med kvalsterdjur främst under natten då sängen är den optimala boningen för djuren. Symptom för kvalsterallergi uppvisas därför främst under natten eller under morgonen. Besvären visas oftast i form av:

 

 

De symptom som uppstår vid kvalsterallergi är ibland svåra att tyda rätt då de förekommer året om. Är individer även allergiska mot andra ämnen försvåras möjligheterna att sätta en rätt diagnos.

Dammallergi och kvalsterallergi

Det som idag kallas för damm kan innehålla spår av flera olika allergiframkallande allergen. Främst spår från katt, hund, pollen, textilrester, matrester samt kvalster. Då man tidigare benämnde att husdamm kunde vara en orsak till allergi, dammallergi, visste man inte att dammpartiklarna bestod av mer än ett allergiframkallat allergen. Idag vet vi att termen dammallergi eller dammkvalsterallergi inte kan användas som synonymer då dammpartiklar består av så många fler allergen.

De symptom som visas från damm är därför svåra att tyda och veta exakt vart det har sitt ursprung ifrån. Det finns lika stor risk att kvalstret i dammet är orsaken till symptomen som att ett annat allergen. Därför bör termen dammallergi användas med försiktighet då det är oklart och kan leda till misstolkning.

Egna åtgärder mot kvalsterallergi

Ifall man visar symptom för kvalsterallergi finns det flera åtgärder man själv kan styra över. Eftersom kvalsterdjur främst trivs i sängmiljö är sovrummet det viktigaste rum i hemmet att åtgärda. Ventilation är en av den viktigaste åtgärden man kan ta till. Genom att vädra regelbundet håller man nere rumstemperaturen och luftfuktigheten. Kvalster trivs bäst i rumstemperatur mellan 27-32 grader och i en luftfuktighet mellan 70-80 %.

Sovrummet bör vara lättskött utan möbler som lätt drar till sig dammpartiklar då kvalster lätt lagras i damm. I samband med att man dammsuger sprids och flyger kvalsterpartiklar lätt runt bland dammet. Därför är det klokt att be någon som inte är kvalsterallergiker att dammsuga. Dessutom bör man vara observant och inte dammsuga precis innan man ska sova då resterande partiklar som finns kvar i rummet behöver en stund för att falla ner på golvet.

För att bli av med det ämne som ger kvalsterallergiker besvär räcker det inte att lägga kuddar i frysen. Kvalsterdjuren dör men det allergiframkallande ämnet finns ännu kvar. Därför är det viktigt att regelbundet tvätta sina sängkläder i minst 60 grader. Var fjortonde dag är rekommenderat.

Ifall lättare åtgärder mot kvalster inte underlättar och utomstående hjälp konstaterar att det finns en för hög mängd kvalster i hushållet, initierar detta att hemmet kan ha ventilations- eller fuktproblem.

 

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Produktinformation

BLOX4® är en medicinteknisk produkt klass 1. Läs alltid bipacksedeln före användning. 
Hjälp oss att bli bättre! Besvara 4 enkla frågor om BLOX4®, klicka här.