Symptom

Symptom hos individer kan variera kraftigt beroende på sensibilitetsgrad och kontaktfrekvens av allergenet. Allergisymptom kan delas in i olika grupper beroende på vilket organ som är påverkat. Eksem är förekommande främst hos barn som är drabbade av födoämnesallergi, kontaktallergi och pälsdjursallergi. Astma är ett symptom som har lyfts fram mycket under de senaste åren och är vanligt vid pollenallergi, pälsdjursallergi och kvalsterallergi. Allergisk rinit kännetecknas av rinnsnuva, nysningar, nästäppa samt klinade näsa och är främst förekommande vid pollenallergi. Allergisk chock är ett allvarligt symptom som kan förekomma efter intag av ett födoämne.

Allergiskt eksem – atopiskt eksem

Vid allergi är eksem även benämnt som atopisk eksem eller atopisk dermatit. Vid exponering av ett allergiframkallat ämne, allergen, mot huden visas första tecken på eksem genom rodnad, klåda och flagnad av hudområdet. Det kan även bildas röda knottror eller vattenblåsor på det inflammerade hudområdet. Dessa vattenblåsor kan spricka och lämnar kvar sår som lätt blir infekterade. Det är viktigt att genomföra en behandling och inte låta eksemet bli tjockt av inflammationen eller torka ut. Eksemet försvåras även ifall man river eller kliar på området. Detta kan leda till att sprickor uppstår som värker.

Eksem är vanligt förekommande vid födoämnesallergi, kontaktallergi eller genom luftburna allergisjukdomar som vid pälsdjursallergi. Eksem är ett allergisymptom som kan variera kraftigt i svårighetsgrad under året. Under vinterhalvåret visar studier att 10 % av alla skolbarn har pågående eksem. Samtidigt minskar antalet individer med eksem under sommartid och vissa får helt utläkta eksem eller mycket förbättrade symptom.

 • – 20 % av små barn uppvisar innan deras första skolår eksemsymptom.
 • – 10 % av alla vuxna har handeksem.

Hos vuxna är antalet individer med eksem betydligt mindre än bland barn. I vissa fall kvarstår eksemsymptom i vuxenålder men blir svårare att diagnostisera då karaktären på eksemet förändras. Som vuxen och även som barn kan det förekomma att en individ har fler eksemdiagnos. Observera att långvariga eksem bör undersökas noggrant av läkare för att fastställa rätt behandling. Undersökningar visar att kvinnor i samhället är mer benägna att få atopiskt eksem än män. 15 % mer kvinnor i åldersgruppen 20-40 visar högre förekomst med eksemsymptom än män. Detta förklaras genom yrkesindelningen i Sverige. Kvinnor idag dominerar i yrkesroller som hårfrisör, köksbiträde, städare och inom olika vårdyrken. I dessa roller förekommer det en mer frekvent kontakt med kemikalier genom rengöringsmedel och annat våtarbete.

Oavsett om man har lindrigt eller svårt eksem påverkar det individers vardagliga liv och kan hos många ses som en orsak till lägre livskvalitet. I dessa fall kan stress vara en bidragande faktor till att ens eksem försvåras. Vanligtvis kan eksem behandlas med receptfria krämer eller salvor. Vid svårare fall kan en läkare behöva skriva ut ett receptbelagt preparat. Även ljusbehandling kan förekomma med ultravioletta strålar i svårare fall eller tablettbehandling.

Lätta förebyggande åtgärder mot eksem är:

 • – Använd plasthandskar och undvik ämnen som irriterar huden
 • – Smörj in händer eller andra delar av kroppen regelbundet där eksemet är förekommande
 • – Undvik att tvätta händerna för ofta
 • – Ifall eksem kliar, undvik att riva

Astma

Astma är vanligt förkommande hos individer med pollenallergi, pälsdjursallergi och födoämnesallergi. Vid astma har man en ständig inflammation i luftrören. Då allergiframkallande allergen når luftrörens slemhinnor uppstår det en allergisk reaktion som visas i form av andnöd, väsande och pipande andning samt hosta. De överkänsliga luftrörens muskulatur drar ihop sig, slemhinnan svullnar och slem bildas. I samband med pollenallergi kan astmasymptom vara värre än vanligt eftersom man i regel andas mer genom munnen och inte använder sig av näsans filtrering på samma sätt. Ifall man tidigare inte haft astmasymptom kan besvär av pollenallergi ökar riskerna för att utveckla astmasymptom. Omkring 80 % drabbade individer med astma har allergisymptom.

I regel uppstår astmabesvär tidigt hos barn och avtar något med åren. Individer som lider av någon form av allergi har en större benägenhet att utveckla astma eller ha astmasymptom i samband med sin allergi. Undersökningar visar tendenser på att behandling av endera allergin eller astma kan förbättra tillståndet för den andra. Med andra ord kan rätt behandling av astma påverka individers allergitillstånd till det bättre. Därför är det viktigt för individer som lider av allergi eller astma att uppsöka vård för att säkerställa en korrekt behandlingsplan.

 • – 80% av alla individer med astma har symptom på allergi
 • – 70% av alla individer med allergi har astma

Vid astmasymptom finns det vissa aspekter som försvårar besvären. Tobaksrök eller starka dofter kan vara irriterande mot de känsliga luftrören. Även kall luft kan för vissa individer vara irriterande. En del sjukdomstillstånd som luftvägsinfektion eller vanlig förkylning kan frambringa kraftigare astmasymptom. Under pollensäsongen bör individer med astma undvika att genomföra fysiska aktiviteter utomhus. Generellt kan fysiskt ansträngning bidra till astmaattacker. Observera att graden av astma är mycket individuell och individer bör göra en diagnos tillsammans med läkare.

Många individer kan leva ett normalt liv trots allergi och astma. Genom att anpassa sig till vissa åtgärder kan man fortlöpa med sin vardag.

 • – Undvik att röka eller komma i kontakt med tobaksrök då det kraftigt påverkar luftrören
 • – Upprätthåll regelbunden träning och motion dock inte utomhus vid pollensäsong eller runt djurhagar där förekomsten av allergiframkallande allergener är hög
 • – Ta regelbundet allergiläkemedel och astmamedicin, om utskrivet

Allergisk rinit – hösnuva

– rinnsnuva, nysningar, täppt och kliande näsa, rinnande, kliande och röda ögon

 • – Björk- och gräspollen är de vanligaste orsakerna till säsongsbaserad allergisk rinit
 • – Pälsdjur och kvalster är de vanligaste orsakerna till allergisk helårsrinit

Allergisk rinit uppstår då individer kommer i kontakt med allergiframkallande allergen som sätter sig på näsans slemhinna. Kroppen reagerar i form av en inflammatorisk reaktion då allergen kommer i kontakt med nässlemhinnan. Följden av detta uppvisas i rad olika symptom. Hela gruppen av symptom går under benämningen allergisk rinit eller hösnuva och är rinnsnuva, nysningar, nästäppa, kliande näsa och rinnande, kliande och röda ögon. Vanligtvis förekommer både symptom från näsa och ögon hos individer. Över 70 % av de individer som lider av allergisk rinit har både ögon- och nässymptom.

Symptomen förekommer främst i samband med luftburna allregiformer som pollenallergi och pälsdjursallergi. Det förekommer dock även vid kvalsterallergi. Under vissa tidpunkter på året, som under pollenblomning, är symptomen kraftigare och ger ifrån sig besvär som påverkar prestationsförmågan och livskvalitén hos många individer.

Vid rinnsnuva är snuvan genomskinlig och tunn samt rinner konstant. Genom att sova med huvudet i en hög position avlägsnar man trycket på nässlemhinnan och symptomen kan bli bättre. Behandling för rinnsnuva kommer vanligtvis i form av nässpray. Vid kontakt med allergiframkallande ämnen arbetar näsan med att göra sig av med det främmande ämnet, till exempel genom nysningar. Den pågående irritationen i näsan känns i form av kliande och täppt näsa. Vid nästäppa kan besväret försvåra vardagssysslor som att gå i trappa eller andra fysiskt krävande aktiviteter.

Det är inte vanligt förekommande att individer som har allergi endast uppvisar ögonsymptom. Studier visar att endast drygt 2 % lider enbart av ögonsymptom. Behandlig för denna form av symptom kommer normalt i form av ögondroppar. Man kan även göra sin egen koksaltslösning för att tvätta rent ögonen. Genom att undvika vistelse i lokaler med tobaksrök eller miljö med drag kan man underlätta besvären. Även genom att avstå från kosmetika, klor (simbassänger), nattvak och andra faktorer som irriterar ögonen ytterligare kan man underlätta sina ögonsymptom. Vid kliande och irriterande ögon ska man undvika att gnida dem.

Råd för att förbättra alla symptom för allergisk rinit är att i regel:

 • – Undvika tobaksrök och själv inte röka då individer med allergisk rinit har en högre risk för att utveckla astma
 • – Försök vistas i lokaler och i miljö med god ventilation för att underlätta bland annat andningen

Allergisk chock/ anafylaxi / anafylaktisk chock

Vid intag av ett visst allergiframkallande allergen kan vissa individer drabbas av allergisk chock, även kallad för anafylaxi eller anafylaktisk chock. Detta är ett livshotande tillstånd där individer kan få allvarliga följder eller mista livet ifall behandling inte ges direkt. Allergisk chock förekommer vanligtvis i samband med födoämnesallergi.

De vanligaste ämnen som kan orsaka en allergisk chock är livsmedel. Utöver detta kan även en allergisk chock uppstå efter bett av vissa insekter.

Vid en allergisk chock utvidgas blodkärlen kraftigt på då intag av ett allergen skett. I blodkärlen finns det kärlträd som blir påverkade. Kärlträdet utvidgas extremt mycket till den punkten att storleken inte är kompatibel till den normala cirkulationsmängden blod. Svullnad uppstår då plasma från blodet läcker ut i kroppens vävnad och blodtrycket sjunker dramatiskt. Denna reaktion kommer plötsligt och fortskrider hastigt. Under en allergisk chock påverkas viktiga organ med syrebrist vilket hotar livsnödvändiga funktioner i kroppen.

 • – I samband med bad och simning kan köld vara en utlösande faktor till allergisk chock.
 • – Ansträngning kan vara en bidragande orsak till att allergisk chock uppstår i kombination med andra faktorer som intag av födoämnen.

Eftersom allergisk chock uppstår hastigt är det viktigt att agera snabbt då de första symptomen uppvisas så livsnödvändiga organ inte påverkas kraftigt. De vanligaste symptom är:

 1. – Klåda i hårbotten, handflator och under fötter, utrikaria (nässelutslag) och obehagskänsla
 2. – Stark svullnad i läppar, ögon, mun och svalg, yrsel och buksymptom
 3. – Andningssvårigheter, stopp i halsen, dödsångest
 4. – Blodtrycksfall med kollaps, cyanos, medvetslöshet

 

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Produktinformation

BLOX4® är en medicinteknisk produkt klass 1. Läs alltid bipacksedeln före användning. 
Hjälp oss att bli bättre! Besvara 4 enkla frågor om BLOX4®, klicka här.