Födoämnesallergi

Födoämnesallergi, även kallat för matallergi, är ovanligt i vårt samhälle. Endast runt 1 % av den vuxna befolkningen lider av födoämnesallergi och runt 3 % av små barn. Normalt växer de flesta barn ur sin allergi. Födoämnesallergi är vanligt förväxlat med intolerans och överkänslighet. Livsmedel som generellt orsakar födoämnesallergi är fisk och skaldjur, mjölk, ägg, vete och nötter. Symptom visas normalt i form av svullnad och klåda runt mun och svalg, eksem och nässelutslag, mag- och tarmproblem som diarré, förstoppning, kräkning, mm. eller astmabesvär. Det finns ingen behandling som helt befriar en från allergin. För att undvika besvär ska man helt undvika intag av de födoämnen man är allergisk mot.

Födoämnesallergi (matallergi)

Födoämnesallergi, även kallat för matallergi, orsakas av vardagligt förekommande födoämne som fisk, ägg, mjölk och nötter. Individer kan få matallergi i alla åldrar. Det mest förekommande är att matallergi drabbar barn, främst i tidig ålder och avtar oftast runt sju års ålder.

Diagnosen födoämnesallergi är ovanligt i vårt samhälle. Många individer har problem med någon form av kost och oftast är det då överkänslighet eller intolerans mot något eller vissa födoämnen. Runt tre procent av barn är drabbade av födoämnesallergi under de första levnadsåren och växer vanligtvis ifrån symptomen vid 3 års ålder. Endast en procent av den vuxna befolkningen är diagnostiserade med födoämnesallergi.

Allergiker som har haft allergiproblem mot födoämnen sedan barnsben och har kvar det livet ut är oftast drabbade av nötallergi. Allergi mot ägg och mjölk, som är det vanligaste förekommande allergiformerna, växer man däremot oftast ifrån.

 

Födoämnesallergi förekommer vanligtvis hos individer vars familjemedlemmar är allergiker. Dessutom är det vanligt att en födoämnesallergiker är allergisk mot flera livsmedel. Därför får barn med dessa problem ibland svårigheter att få i sig alla essentiella näringsämnen de behöver för att kunna växa ordentligt. Orsaken till att individer blir allegiska är för att deras immunförsvar är påverkat och bildar antikroppar mot ett specifikt ämne eller flera ämnen. Läs mer om vad som händer i kroppen vid allergi.

 

 

 

Symptom vid födoämnesallergi
En del allergiker visar symptom efter enbart några minuter medan andra inte uppvisar symptom förrän flera timmar efter intaget av ett allergen. Vid födoämnesallergi framträder symptom oftast i mag-och tarmkanalen, på huden eller genom besvär i luftrören. Det finns behandling i form av olika läkemedelspreparat som kan lindra besvären.

Vanliga symptom vid födoämnesallergi

 • – Klåda och svullnad runt mun och svalg
 • – Eksem, rodnande och kliande utslag, nässelutslag och svullnad
 • – Magont, kräkningar, diarré, illamående, förstoppning, svullnad och gaser i magen
 • – Astmabesvär eller anafylaktisk chock (anafylaxi)

Födoämnesallergi hos barn
Födoämnesallergi, eller matallergi, är främst vanligt hos barn. Det födoämne som är orsaken till flest allergier är ägg och mjölk. Dock är även allergi mot fisk och nötter vanligt hos barn. Många barn växer med åren ifrån sin allergi. Däremot är vissa allergier svårare att bli av med än andra. Framför allt allergi mot olika nötslag är mindra vanligt att barn växer ifrån.

Vissa faktorer hos barnen kan orsaka att deras allergiska reaktioner mot en livsmedel blir kraftigare. Har barnet en annan form av allergi, till exempel pollenallergi, eller har en infektion i kroppen är riskerna större för mer påfrestande symptom. Ifall barn även är aktiva genom att springa mycket eller trötta ut sig på annat sätt efter att de ätit livsmedel de är allergiska mot kan symptomen bli kraftigare. Även mängden av livsmedel påverkar den allergiska reaktionen. Observera att allergi är mycket individuell och kan variera kraftigt mellan individer. Generellt ger ett högre intag av ett livsmedel starkare symptom men för vissa barn räcker det endast med mycket mindre mängder.

Hos vissa barn, i låga åldrar, förekommer det ibland tillfälliga reaktioner mot vissa allergen trots att de inte är allergiska. Detta berör vanligt förekommande födoämnen som tomater eller apelsiner. Naturliga syror i dessa frukter kan ibland orsaka utslag och rodnad runt mun och i svalg. Vid intag av fruktjucie kan även diarré förekomma på grund av ett överskott av fruktsocker.

 Många barn växer ifrån sina allergiproblem med åren, oftast innan de kommit upp i skolåren. Framför allt är det vanligt att allergi mot ägg och mjölk växer bort. Barn som har mjölkproteinallergi växer ur det runt treårsåldern och vid äggproteinallergi försvinner allergisymtomen oftast runt sexårsåldern. Dock är det inte lika vanligt förekommande att barn med olika nötallergier växer ur sina besvär. Denna form av allergi brukar oftast vara hela livet ut eller under en lång tid in på vuxenåren. Allergi mot flera födoämnen kan även vara ett tecken på korsallergi om barnet har pollenallergi. Eftersom vissa allergen är besläkade med varandra kan korsreaktoner förekomma, främst vi allergi mot björkpollen. Besvären visas då vid intag av olika frukter och grönsaker. 

Intolerans eller födoämnesallergi?
Det är vanligt förekommande att födoämnesallergi, eller matallergi, förväxlas med matintolerans eller överkänslighet. Oftast på grund av att symptomen många gånger är samma. Vid överkänslighet och intolerans visas symptom vanligtvis på huden eller från mag- och tarmområdet. Intolerans mot födoämnen innebär att man har en onormal hög känslighet mot vanlig kost. Den stora skillnaden mellan födoämnesallergi och intolerans är att vid intolerans påverkas inte kroppens antikroppar i immunförsvaret som vid allergi. Detta leder till att man inte kan mäta förhöjda antikroppar mot det allergiframkallande allergenet vid intolerans till skillnad från vid allergi.

Den mest förekommande formen av intolerans är mot gluten och laktos. Vid laktosintolerans kan inte enzymet i tarmarna bryta ner det mjölksocker som förekommer i mjölkprodukter. Vid glutenintolerans är individer istället överkänsliga mot glutenprotein som skadar tarmluddet i tarmens slemhinna. Tarmluddet hjälper till att ta upp näring från mat men blir vid glutenintolerans slät på ytan, vilket gör att kroppen inte kan tillgodose sig med näring från kost.

Ibland kan det vara oklart till varför individer drabbas av överkänslighet och intolerans. Vid allergi vet man att proteinet är den grundläggande beståndsdelen i allergen som orsakar symptom. Vid intolerans kan symptom istället bero på andra ingredienser i drogliknande form, till exempel olika tillsatser.

 

 

Tillsatser som orsakar besvär:  

 •  – Sulfit
 • – Azofärgämnen
 • – Antioxidationsmedel
 • – Bensoesyra

Nervositet eller huvudvärk kan förekomma efter intag av drycker med koffein, läsk, ost eller choklad. Det kan ibland vara svårt att fastställa en diagnos vid intolerans. Oftast för att de vanliga proverna, som används vid testning av allergi, inte ger samma utslag. Istället låter man sig själv testa små mängder av olika födoämnen för att se vilka som ger besvär, det vill säga gör en provokation.

Egenvård och råd vid födoämnesallergi
Födoämnesallergi är inget som går att bota med hjälp av läkemedel utan det är en sjukdom många lever med livet ut. Förutom läkemedel som lindrar symptomen finns det även en del egna åtgärder man kan ta för att underlätta vardagen och minimera riskerna för kraftiga reaktioner.

 • – Undvik det födoämne man är allergisk mot
 • – Var noga med att regelbundet äta kost som man inte är allergisk mot som är nödvändiga, för att minimera riskerna för  näringsbrist och viktminskning
 • – Var uppmärksam vid buffémåltider då det förekommer att redskap flyttas mellan maträtter
 • – Under matlagning, var noga med att rengöra köksredskap och annan utrustning väl så att inte rester av allergener överförs till den som är allergisk
 • – Be om innehållsförteckning för produkter du är osäker på och var extra försiktig vid måltider tillagade av andra

Ifall man har barn som är allergiker, framför allt barn i små åldrar, kan det ibland vara svårt för barnet själv att vara fullt medveten om ens allergi. Framför allt att förstå konsekvenserna vid en allergisk reaktion. Därför är det viktigt att som föräldrar ta vissa åtgärder för att underlätta barnets vardag.

 • – Informera skolpersonalen om vilka  födoämnen ditt barn inte tål. Vid  kalas och andra tillställningar är  det också bra att i     förväg meddela ditt barns allergier
 • – Som förälder kan man lämna läkarintyg rörande barnets allergi till skolpersonal, speciellt vid kraftig allergi. Personalen lär sig  om allergin och får information om hur barnet reagerar vid intag av födoämne det är allergiskt mot

 

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Produktinformation

BLOX4® är en medicinteknisk produkt klass 1. Läs alltid bipacksedeln före användning.