Pollenallergi

Pollenallergi är den vanligaste formen av allergi och kallas i folkmun även för hösnuva.

Pollenallergi utvecklas eftersom immunförsvaret överreagerar vid kontakt med pollen. Lövträd som al, hassel, björk samt gräs och gråbo orsakar ofta allergiska reaktioner. Symptom kännetecknas i form av rinnsnuva, nysningar, nästäppa, röda och kliande ögon samt astma. Korsreaktioner är förekommande vid pollenallergi och individer med allergi mot björkpollen är främst drabbade. Som pollenallergiker är det viktigt att vara uppmärksam på pollenhalten genom olika pollenkartor då pollen kan variera kraftigt beroende på väderklimat och säsong.

Pollenallergi, hösnuva

Vanligaste orsaken till säsongsbunden rinit är björkpollen. Utav alla individer i Sverige som är allergiker har 40% pollenallergi. En annan benämning på pollenallergi är hösnuva. Normalt får man besvär från olika typer av lövträd såsom björk, al och hassel, samt gräs och gråbo. Då växter sprider pollen vid olika tidpunkter under året kan besvären starta tidigt på våren och hålla på ända fram till hösten. Beroende på halten av pollen i luften och hur mycket den allergiska individen exponeras varierar dessutom de allergiska besvären mellan olika dagar och tidpunkter på dygnet.

Tecken på att man är allergisk mot pollen visas generellt tidigt under de första skolåren hos barn eller i tonåren. Symptom för pollenallergi brukar avta med åren och oftast burkar man endast ha lindringa besvär då man kommit in i medelåldern. Förekommer allergi mot pollen i familjen är man mer benägen att föra allergin vidare till sina barn. Det behöver däremot inte vara ärftligt då många får pollenallergi utan att någon anhörig har allergibesvär. Det finns goda möjligheter att lindra ens besvär genom läkemedel i olika former beroende på sensibilitetsgraden. 

Symptomen vid pollenallergi liknar förkylningssymptom med nysningar, vattenklar rinnsnuva och nästäppa. Man får inte hög feber, men trötthet och koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande. Ögonklåda och röda ögon är också vanligt. Symptomen förstärks även av luftföroreningar. Beroende på vilken form utav pollenkorn man är allergisk mot visar man symptom under olika tidpunkter av pollensäsongen. Läs mer om symptom genom att klicka här.

Korsreaktioner 

Det finns en stark koppling mellan individer som är allergiska mot björkpollen, gräspollen och gråbopollen att även visa besvär mot vissa födoämnen. Två av tre individer som är allergiska mot björkpollen visar även symptom för korsallergi. Korsreaktioner förekommer för att pollenallergen är besläktade med vissa allergen i födoämnen. Immunförsvaret har därför svårt att särskilja proteinet mellan olika allergen. Effekten av detta är att individer får besvär vid kontakt med alla allergen som har samma struktur och släktskap. 

Vissa individer får svullnad i läpparna, munnen och svalget samtidigt som det kliar och förekommer en stickande känsla. Dessutom får vissa irritationer i ögonen och näsan genom att det kliar och rinner.

Det allergiframkallande allergen som finns i flesta födoämnen förstörs efter tillagning. Därför kan man vid korsreaktioner med björkpollen fortfarande äta den mat som man har korsallergi mot. Allergiämnet ses som instabilt och enzymet i magsaften bryter lättare ner det efter upphettning. Symptomen brukar därför inte vara allvarliga, förutom hos individer som har stark nöt- eller sojaallergi.

Pollenallergi, hösnuva och astma

Förutom de vanliga besvär som medkommer pollenallergi i form av rinnsnuva och nästäppa är även besvär från luftrören vanligt förekommande. Då luftrören påverkas visas symptom som hosta, andnöd och pipande andning. Detta är tydliga tecken på astmabesvär. Korrelationen mellan pollenallergi och astma har alltid varit stark och har under de senaste åren uppmärksammats extra mycket. Astmasymptom visas starkast hos individer under dagar då pollenhalten är som högst. För att undvika kraftiga astmaanfall är det därför viktigt att vara uppmärksam på sina symptom och följa pollenhalten i luften.

Vid astma är kroppen påverkad av en ständigt pågående inflammation i luftvägarna och därför benämns astma som en inflammatorisk sjukdom. Inflammationen påverkas lätt utav faktorer som björkpollen. Nästäppa som är ett symptom vid pollenallergi leder till att man oftast andas mer genom munnen. Luften blir därför inte tillräckligt filtrerad innan den når luftvägarna. Lungornas luftvägar blir irriterade och svullnar upp. Detta på grund av att musklerna drar ihop sig och för att en ökad slemproduktion inträffar i luftrören. Reaktionen leder till att individer får svårighet med att andas.

Enkla vägledningar för att undvika astmabesvär under pollensäsongen är att inte träna eller motionerna utomhus där allergiframkallande allergen förekommer. Observera att man inte ska sluta med motionen helt under pollensäsongen då det är extra viktigt för pollenallergiker med astmabesvär att upprätthålla regelbunden motion för att minska symptomen. En regelbunden motion hjälper till med luftflödet och förbättrar motionen. För att underlätta vardagen finns det många olika läkemedel och medicintekniska produkter, många helt receptfria. Dessa produkter hjälper individer att fortsätta med sin vardag och hjälper dem leva ett normalt liv. Läs mer om behandling.

Pollensäsongen

Som pollenallergiker är det viktigt att komma ihåg att pollensäsongen kan variera kraftigt från år till år, beroende på hur kraftig vintern varit, vilket i sin tur påverkar vårens tidiga eller sena blomning. Dessutom är pollenhalten påverkad av väderklimatet. Förekomsten av pollen är lägre under dagar med regn och kyla men kan öka dramatiskt vid blåsiga uppehållsdagar. Man behöver därför vara varsam och hålla uppsikt på pollen- och väderrapporter.

Pollensäsongen i Sverige delas huvudsakligen in i tre perioder:

 • – Våren, (mest i april och maj) lövträden blommar. Framförallt björkpollen ger besvär, men även al, hassel, alm, bok och ek.
 • – Sommaren, olika slags gräspollen blommar
 • – Sensommaren och hösten, gråbopollen blommar

 
Tips – hur undviker man pollen

 • – Vädra hemmet på morgonen eller kvällen då pollenhalterna är som lägst
 • – Tvätta håret på kvällen så slipper du pollen på kudden
 • – Sänk temperaturen inomhus under natten
 • – Sov inte med öppet fönster
 • – Ta inte in växter med pollen inomhus
 • – Undvik att träna utomhus när pollenhalterna är höga
 • – Häng inte ut kläder och täcken
 • – Undvika kontakt med husdjur som varit ute och fått pollen i pälsen
 • – Städa ofta
 • – Våttorka hellre än dammsug
 • – Se till att inte ha mjuka eller heltäckande mattor i hemmet
 • – Klipp gräset innan det går i blom
 • – Lek inte på en nyklippt gräsmatta
 • – Följ pollenprognoserna för att vara förberedd på höga pollenhalter i luften
 • – Undvik tobaksrök

 

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Produktinformation

BLOX4® är en medicinteknisk produkt klass 1. Läs alltid bipacksedeln före användning. 
Hjälp oss att bli bättre! Besvara 4 enkla frågor om BLOX4®, klicka här.