Pälsdjursallergi

Pälsdjursallergi är en allergiform som normalt utvecklas tidigt hos individer och innebär att man är överkänslig mot allergen från pälsdjurs saliv, urin och talgkörtlar. Katt, hund, häst och kanin är de vanligaste pälsdjur som orsakar allergi. Pälsdjursallergi, likt pollenallergi, utvecklas genom lätt luftburna allergen. Detta innebär att besvärande symptom kan uppstå både vid indirekt och direkt kontakt med pälsdjur. Vid pälsdjursallergi ses symptom som exempelvis rinnsnuva och nysningar, nästäppa, rinnande och kliande ögon, eksem och astma.

Pälsdjursallergi utvecklas vanligtvis redan i tidig ålder. Som pälsdjursallergiker överreagerar man mot vanligt förekommande proteiner, allergen, i pälsdjurs urin, saliv och talgkörtlar. Dessa allergen tenderar att vara luftburna och fastnar lätt på kläder och i möbler. Därför är det förekommande att allergiska reaktioner bryter ut trots att ingen direkt kontakt med pälsdjur ägt rum.

Det är oklart till varför individer drabbas av pälsdjursallergi. Det kan delvis förklaras som ärftligt. Studier har även visat att miljön man lever i kan ha en inverkan till utfallande allergibesvär. Som pälsdjursallergiker behöver man vara observant i sin vardag då de allergiframkallande ämne från pälsdjur lätt förflyttar sig via luften. Vid köp an ny bostad kan det förekomma helteckningsmattor eller andra delar av bostaden som är kontaminerade av pälsdjursallergen. Beroende på tätheten på bostaden kan det ta flera månader, till år, innan allergennivån är normal och inga risker finns för allergiska reaktioner.

Vid pälsdjursallergi kan en allergisk reaktion förekomma vid direkt kontakt som såväl indirekt kontakt med pälsdjur. Pälsdjursallergen som angriper pälsdjursallergiker påverkar slemhinnorna i näsa, ögon och lungor. Besvärande symptom visas oftast i samma form som för pollenallergi.

 Vanligaste former av pälsdjursallergi

Det förekommer tyvärr inga allergifria pälsdjur. Alla pälsdjur ger ifrån sig allergiframkallande allergen som orsakar besvär hos allergiker. Vissa djurarter har däremot en starkare tendens till att utgöra sensibilisering hos individer. Alla kattraser har mycket starkt avkommande allergen och utgör 50 % mer risk till utveckling av pälsdjursallergi hos individer än hundar. Allergi mot katt är även den vanligaste formen av pälsdjursallergi och endast allergi mot björkpollen är vanligare i Sverige. Utöver allergi mot katt är även pälsdjursallergi mot hund och häst vanligt förekommande.

  • – Katter utgör 50 % mer risk till utveckling av sensibilisering än hundar.
  • – Vanligaste formen av pälsdjursallergi är mot katt. I Sverige är var tionde individ allergisk mot katt.

Till skillnad från kattraser, varierar nivån på allergen bland olika hundraser. Dessutom frigör hundar flera olika allergen från urin, saliv eller talgkörtlar. För vissa individer med pälsdjursallergi fungerar därför kontakt med vissa hundraser bättre än med andra. Myten om att långhåriga hundar framkallar allergibesvär mer än korthåriga hundar är däremot inte sann.

Utöver de vanligaste formerna av pälsdjursallergi förekommer även allergi mot andra pälsdjur som:

 Som pälsdjursallergiker med allergi mot ett specifikt pälsdjur ökar riskerna att man i framtiden även blir allergisk mot flera pälsdjur. Risken att andra besvär uppstår förutom de vanliga symptomen förekommer också. Vid irritation och regelbunden kontakt med pälsdjursallergen kan astma uppstå eller utvecklas till kraftiga astmaanfall och försämra individers tillstånd med livslånga men. Eftersom allergen påverkar luftvägarna kan även andra sjukdomar rörande luftvägarna förekomma. Dessutom kan svårigheter med regelbunden sömn, kroniskt trötthet och öroninflammation inträffa. 

 

Spridning av pälsdjursallergen

Då pälsdjursallergen är luftburet sprids det enkelt via djurägare som tar vidare allergen till pälsdjursfria offentliga platser. Förekomsten av dessa allergen är därför stor på skolor, hotell och bussar. På skolor har studier visat att pälsdjursallergen lätt samlas i dammpartiklar och försvårar pälsdjursallergikers dagliga vistelse i skolor. Som allergiker bibehåller man då en ständig långdragen inflammation som påverkar luftvägarna.

På andra offentliga platser och på arbetsplatsen förekommer även en hög spridning av pälsdjursallergen. Som pälsdjursägare är det viktigt att förstå och försöka hjälpa samhället med att minimera spridningen av dessa allergen. En lätt åtgärd är att byta kläder efter varje arbetsdag och inte vistas i samma plagg hemma som på arbetsplatsen.

Egna åtgärder mot pälsdjursallergi

En del studier har spekulerat kring att uppväxt på bondgård kan minska riskerna för utveckling av allergi hos individer. Genom att växa upp bland pälsdjur och i en miljö där man utsätts för en högre halt av bakterieämnen, endotoxiner, stimuleras immunförsvaret att arbeta och förebygga risker för utveckling av bland annat allergi. Individer med redan utvecklad pälsdjursallergi bör inte vistas i en miljö som irriterar slemhinnorna på detta sätt då riskerna ökar för kraftigare symptom.

Hos pälsdjursallergiker finns det inget som tyder på att man med tiden vänjer sig vid en miljö med pälsdjur. Vid utbrytande symptom finns istället behandling i olika läkemedelsformer, bland annat receptfria, som åtgärdar besvär. Som allergiker får man istället anpassa sig till sjukdomen genom att ta vissa åtgärder i sin vardag.

  • – Undvik direkt kontakt med pälsdjur
  • – Undvik att vistas på platser där pälsdjur förekommit då pälsdjursallergen är luftburna
  • – Familjemedlemmar med fritidsintressen innefattande pälsdjur, till exempel ridning, bör duscha innan hemkomst och förvara ridkläder på annan plats
  • – Tvätta kläder och andra textilier som går att tvätta om kontakt med pälsdjur förekommit
  • – Städa noggrant regelbundet. Speciellt ifall den förekommer pälsdjursägare i ens umgängeskrets
  • – Avvägning bör tas att helt avlägsna textilier i form av heltäckningsmattor och andra stoppade möbler för att minimera förekomsten av allergen
  • – Använd skydd mot allergen på bland annat madrasser om svårigheter med regelbunden sömn förekommer

 

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Produktinformation

BLOX4® är en medicinteknisk produkt klass 1. Läs alltid bipacksedeln före användning. 
Hjälp oss att bli bättre! Besvara 4 enkla frågor om BLOX4®, klicka här.